nils-kaEhf0eZme8-unsplash
nils-kaEhf0eZme8-unsplash
levi-meir-clancy-jZaQOzrC3XU-unsplash
levi-meir-clancy-jZaQOzrC3XU-unsplash
previous arrow
next arrow

“…Svaka Jelisićeva skulptura / portrait ima svoju kristalnu težinu. Svoj duh. Vlastitost. Jastvo. Svoju ljepotu i simboliku. Poneka i ornamentalnu metaforiku i čistost oniričke fabularnosti. Znakovitost onih toplina, nadanja, sanjarija, futurističkih projekata i planova, drama, patnji i obmana kojima nas je obilato podastrijevala bilo literatura o Tesli, bilo Teslina intima zapisana njegovom rukom. A tu je negdje i ona Teslina neprebolna i od kapitalna emotivna značenja njegova –bijela golubica! Ljubav i ljubavnica! Prijateljica i suputnica!…”

(Branislav Glumac, iz predgovora Kataloga o izložbi “Nikola Tesla” Pere Jelisića)

View detail
View detail
View detail
View detail
View detail
View detail
View detail

Sve raspoložive skulpture su prodajnog karaktera. Za dodatne informacije možete koristiti brojeve telefona ili kontakt obrazac. Također postoji mogućnost izrade portreta, figura i drugih oblika skulptura po narudžbi.