PROMOTION VIDEO

Reduktor je važan dio procesa proizvodnje

Reduktor je mehanički prijenosnik snage i gibanja sa pogonskog na gonjeni dio stroja, uz smanjenje broja okretaja gonjenog vratila u odnosu na pogonsko vratilo, istovremeno isporučujući veću snagu pogonskog vratila (okretni momenat).

Ugrađuju se između motora i radnoga dijela nekoga stroja, kako bi se brzina vrtnje alata, pogonskih kotača ili drugog uređaja, prilagodila traženim uvjetima rada.

Konstrukcija samog reduktora ovisi o međusobnom položaju pogonskog i gonjenoga vratila.

Ako su vratila usporedna, prijenos gibanja ostvaruje se valjkastim (cilindričnim) zupčanicima s ravnim, kosim, ili strelastim zubima.

Ako se osi vratila međusobno sijeku (najčešće pod pravim kutom), prijenos gibanja ostvaruje se stožastim zupčanicima.

Kada se osi pogonskog i gonjenoga vratila mimoilaze, prijenos se ostvaruje valjkastim zupčanicima (vijčani prijenos), sa zakrivljenim ili kosim zubima. Često se u primjeni koriste i pužni prijenosi, koji se sastoje od pužnoga vijka (zupčanika malog promjera izduženoga u aksijalnom smjeru) i pužnoga kola (zupčanika s kosim zubima s kutom nagiba i bokovima prilagođenima navoju pužnoga vijka).

Reduktori sa elektro motorom i bez, danas su nezaobilazan dio svake transportne i druge opreme u procesnoj industriji.

Njihovu široku primjenu nalazimo u svim procesnim i prerađivačkim industrijama, kao i u strojogradnji.

Pužni ili zupčasti reduktori su najzastupljeniji u transportu svih oblika tereta.

Koriste se kako bi se smanjio broj okretaja elektromotora na ulazu i povećao njegov okretni moment na osovini ili šupljoj osovini na izlazu.

Ovisno o stroju (aplikaciji) gdje se ugrađuju, potrebno je i poznavanje strojarske struke.

Odabir optimalnog reduktora za aplikaciju, ovisi o više faktora. Osnovni faktor je oblik ili tip reduktora, zatim redukcijski (prijenosni) omjer, potreban okretni moment u Nm, veličina reduktora (ovisno o znazi elektro motora), servisni faktor, opterećenje aksijalnim i radijalnim silama, broj radnih sati na dan, broj uključenja u satu, itd.

Aplikaciju određenog reduktora je moguće optimizirati izračunima uz samo nekoliko dostupnih faktora iz upita,te temeljem stečenog znanja i iskustava, kroz višegodišnje bavljenje ovom strukom.

Reduktori se mogu koristiti sa  i bez elektromotora kao bezmotorni prijenosnici.

Reduktore dijelimo u 4 osnovne kategorije:

  1. Pužni reduktori
  2. Zupčasti reduktori
  3. Zupčasto pužni reduktori
  4. Planetarni reduktori

1. Pužni reduktori

Pužni prijenos je sklop vijčanih elemenata sa osima koje se sijeku pod kutem 90º , a u kojemu se prijenos snage i gibanja obavlja između pužnoga vijka i pužnoga kola.

Pogonski dio reduktora je puž ili pužni vijak, koji može biti jednovojni ili viševojni, a pogonjeni dio je pužno kolo. Oni imaju sposobnost ostvarivanja vrlo velikog prijenosnog omjera u jednom stupnju (do 100), a i više kada se reduktori  spoje i prijenosi se umnože.

Pužni reduktori vrlo tiho rade, a imaju i sposobnost prigušenja vibracija.

Svojom jednostavnom konstrukcijom, snagom i laganim održavanjem, pružaju niz varijanti primjena:

Za pokretanje transportnih traka svih vrsta (belt and chain conveyors), pužnih transportera (screw conveyors), mješalica, u grafičkoj i pakirnoj industriji itd.

U skladu sa svjetskim trendovima, predstavljamo Vam svoj brend pužnih motoreduktora, WGM.

Brend WGM, nastao je kako bi se tržištu ponudio prepoznatljiv, te kvalitetom i cijenom pristupačan proizvod.

Reduktori marke WGM su pužni reduktori, veličina kućišta od najmanjeg, WGM 30 do najvećeg tipa WGM 150.

Reduktori sa i bez motora do veličine 70 trajno su podmazani mašću, gradacije viskoziteta 320 što omogućuje podmazivanje za vrijeme cijelog radnog ciklusa reduktora te bez obzira na oblik ugradnje, te ne zahtjevaju održavanje.

Reduktori  od velične 85 do 150 imaju odzračne čepove za ulijevanje ulja.

Dimenzije šupljih osovina, osovina, prirubnica, i ostalih dodataka, prilagođene su većini postojećih brandova na tržištu a najviše pužnim reduktorima VF Bonfiglioli.

Standardno dolaze za šupljim osovinama, a dostupne su i verzije sa punim osovinama i dvostrukim osovinama, napravljenim od čelika C43.

Reduktori se mogu i spajati, kako bi umnožili prijenosni omjer za aplikacije sa vrlo malim izlaznim brzinama.

Kao dodatak, moguća je isporuka sa momentnim polugama.

ATEX verzije moguće je naručiti prema zahtjevu kupca.

Kada pužnom reduktoru prigradimo sklop zupčastog modula, dobijamo zupčasto pužni reduktor.

 

2. Zupčasto pužni reduktori

Kada pužnom paru pridodamo (ugradimo) zupčasti modul, dobijamo zupčasto pužni reduktor.

Oni se najčešće koriste kada je aplikacija zahtjevnija, odnosno, kada su uvjeti rada malo grublji.

Pod time podrazumijevamo faktore i režime rada kao što su: veći broj startova u minuti, aksijalni i radijalni pomaci u radu, itd.

Pri tome većinu udarne (kod eventualne trešnje, vibracija) ili startne sile (pri velikom broju startova), na sebe preuzima zupčanički par koji se nalazi ispred puža i pužnog kola.

 

3. Zupčasti reduktori

Zupčasti reduktori, izrađeni na modularnoj koncepciji sa parovima zupčanika, svojim karakteristikama i oblikom ugradnje, omogućuju optimalnu primjenu na raznim pogonima radnih strojeva sa potrebnom smanjenom brzinom vrtnje elektromotora.

Modularni sistem gradnje reduktora osigurava veliki broj varijanti prijenosnika uz minimalan broj standardnih i tipskih komponenata i sklopova na kojima sistem počiva.

Kućišta reduktora mogu biti izrađena od sivog lijeva ili silumina.

Njihovu veličinu te veličinu osovine, određuje maksimalni izlazni okretni moment.

Oblici ugradnje mogu biti ili sa nogicama ili pomoću prirubnice.

Reduktorski zupčanici su izrađeni od legiranog čelika, tehnikom struganja i glodanja.

Brušenjem površina zupčanika te termičkom obradom i uz pažljivu izradu te strogu kontrolu proizvodnje, osigurava se visoka kvaliteta i pouzdanost reduktora. Svaki par zupčanika čini jedan stupanj prijenosa, pa zupčanički prijenosi mogu biti jednostupanjski ili višestupanjski.

Osovine reduktora se proizvode od nelegiranog oplemenjenog čelika, što omogućava najbolje osobine u smislu čvrstoće, krutosti i žilavosti.

Podmazivanje reduktorskog sklopa kvalitetnim uljima, omogućava stvaranje uljnog sloja između zuba u zahvatu, što eliminira direktan dodir zupčanika. Ulje za podmazivanje odvodi toplotne gubitke na kućište i služi kao zaštita od korozije u radu i za vrijeme stajanja pogona. Brtvljenje je također važan dio pogonske sigurnosti, a izvedeno je s visokokvalitetnim osovinskim brtvama i brtvenim čepovima.

Najčešće raspoznajemo tipove (oblike ugradnje): Zupčasti reduktori, zupčasti nasadni reduktori, zupčasti reduktori paralelnih osovina, zupčasti kutni reduktori sa koničnim (stožastim) ozubljenjem, sa nogama i prirubnicom i sa punim i šupljim osovinama.

 

4. Planetarni reduktori

Planetrane reduktore odlikuje mogućnost isporuke velike snage odnosno momenta, uz velike prijenosne omjere, obzirom na veličinu kućišta.

Planetarni prijenos možemo definirati kao vrstu zupčaničkog prijenosnika u kojem planetarni zupčanici uz rotiranje oko vlastite osi izvode još i kružno gibanje po unutrašnjem obodu središnjega (sunčanoga) zupčanika.Pogonsko i gonjeno vratilo su koaksijalni. Centralni zupčanici mogu imati vanjsko i unutarnje ozubljenje,a mogu biti čelnici i stožnici.

Planetarne reduktore koristimo upravo na mjestima gdje se zahtijeva veća snaga i prijenosni omjer uz manje dimenzije ugradnje.

Putem sadržaja na Internet stranici te na navedenim brojevima telefona i mail adresa  pomoći ćemo Vam odabrati adekvatan pogon reduktora sa ili bez motora, elektromotorni pogon i pogon upravljan pretvaračem frekvencije za Vašu aplikaciju.

Našim stručnim znanjem, pomoći ćemo Vam  definirati osnovne faktore ključne za odabir reduktora i elektromotora za traženi pogon.