NENAMJENSKI KREDITI

Krediti se nude u kunama ili uz valutnu klauzulu.

Gotovo svi gotovinski krediti ugovaraju se uz osiguranje otplate kako bi u slučaju nepredvidivih životnih situacija i dalje mogli podmirivati svoje kreditne obveze.

Redovna ponuda banaka omugućuje vam odabir visine kredita kao i rok otplate.

REPREZENTATIVNI PRIMJERI

STAMBENI KREDIT

Stambeni kredit vam daje mogućnost da brzo i jednostavno riješite svoje stambeno pitanje, dogradite, djelomično ili u cijelosti adaptirate već postojeću nekretninu ili samo refinancirate postojeći strambeni kredit povoljnijom kamatom na duži ili kraći rok.

Stambenim kreditom imate mogućnost kupovine stambenih objekata neovisno o kategorizaciji odnosno nazivu objekta pa to može biti kuća, stan, apartman ili stan za odmor.

Stambeni krediti banaka razlikuju se u roku otplate, vrsti osiguranja i neznatno u visini kamate.

REPREZENTATIVNI PRIMJERI

ŽIVOTNA I NEŽIVOTNA OSIGURANJA

Ugovaranjem životnog osiguranja učinit ćete korak više u brizi kako za vašu tako i za budućnost vaših nasljednika.
Na tržištu prepoznajemo dvije osnovne skupine osiguranja: životno i neživotno.
Neživotna osiguranja dijele se na više vrste osiguranja, a na tržištu su najčešća, najpopularnija i najinteresantnija
1. osiguranje od nezgode
2. zdravstveno osiguranje
3. osiguranje cestovnih vozila
4. osiguranje od požara i elementarnih šteta
5. osiguranje kredita
6. putno osiguranje……
Kako kod neživotnih tako i kod životnih osiguranja postoji  podijela na sljedeće vrste osiguranja:
1. životno osiguranje
2. rentno osiguranje
3. dopunska osiguranja životnog osiguranja
4. ostala životna osiguranja (primjerice osiguranje u slučaju vjenčanja ili rođenja)
5. životno i rentno osiguranje kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja
Vrlo je važno imati na umu da osiguranje nije način zarade, već zaštita od posljedica budućih mogućih štetnih događaja. Slikovito i svima poznato, primjenjivo kod životnih i neživotnih osiguranja; osiguranjem vašeg automobila ne zarađujete već štitite sebe od posljedica mogućih štetnih događaja. Ukoliko se isti dogodi štetu nećete platiti vi nego osiguravajuća kuća, isto tako ukoliko ugovorite osiguranje kredita nepredviđeni loši događaji mogu puno manje uticati na tok otplate istog. 

ONLINE UPITNIK