Programi certifikacije internih trenera

Certificiranje osobnih trenera

Kvalitetno educirano osoblje koje provodi i olakšava transfer najboljih relevantnih znanja i vještina unutar organizacije vrijednost je koja uvelike doprinosi uspješnosti poslovanja.

Zašto Idea programi certifikacije internih trenera?

Idea "custom made" programi certifikacije internih trenera omogućuju vam da svoje zaposlenike pretvorite u kvalitetne edukatore koje će ostalim zaposlenicima prenositi odabrane vještine koje su najrelevantnije za vaš poslovni kontekst.

Idea proces obuke internih trenera temelji se na najsuvremenijim spoznajama kako ljudski mozak uči i stječe vještine te daljnje napredovanje do certifikata nije moguće dok trener uistinu ne napravi željenu promjenu.

Budući treneri polažu opsežne testove znanja te moraju demonstrirati usvojenu vještinu u zadanom kontekstu u skladu s postavljenim standardima kvalitete.
Certificiramo interne trenere u prodajnim vještinama, prezentacijskim vještinama, vođenju timova te brojnim drugim vještinama koje su relevantne za poslovni kontekst. Odabir teme certificiranja i način provedbe programa usklađujemo sa specifičnim potrebama i razvojnim ciljevima Vaše organizacije.

Naši stručnjaci trenerima su uvijek na raspolaganju u razdoblju nakon dobivanja certifikata kada počinju primjenjivati usvojene vještine unutar organizacije te im pružaju podršku u trenerskom rastu.

"Ne radi se samo o tome što možemo učiniti za Vas, radi se o tome što možemo učiniti zajedno".

IDEA Edukacije d.o.o.

Solutions for innovation and change