Naš koncept

Učenje je trajna promjena ponašanja. Ako nema trajne promjene ponašanja - nema učenja.

Naš koncept promjene se temelji na sljedećem modelu promjene i razvoja ljudskih potencijala.

Objašnjenje modela:

Organizacijski kontekst, prije svega onaj dio organizacije s kojim je djelatnik u neposrednom doticaju, kao što su radni uvjeti, organizacijska klima i kultura, ali i odnosi s kolegama, sve to u najvećoj mjeri utječe na radno iskustvo djelanika.

Kroz vrijeme se iskustva ponavljaju, te pojedinac počinje stvarati određena uvjerenja i zaključke, dakle mentalne modele o samoj tvrtci, o njezinim vrijednostima, očekivanim ponašanjima. Djelatnici te zaključke formuliraju u obliku odgovora na pitanja poput: "Što ovdje prolazi, a što ne?", "Što se očekuje, što se nagrađuje i kako se treba ponašati?". Ta uvjerenja određuju koja ponašanja će pojedinac u određenoj situaciji odabrati tj. kako će komunicirati, što će komunicirati, koliko će se isticati, na koji način će izražavati svoje ideje, prijedloge, kritike, zahtjeve i sl., te koliko će se truditi na radnom mjestu. Ta radna ponašanja u konačnici rezultiraju radnim učinkom, odnosno određenim rezultatima.

Idea model organizacijskog ponašanja omogućuje poticanje i efikasno ostvarivanje stvarnih pozitivnih promjena u organizacijama.

Idea model organizacijskog ponašanja temelji se na sljedećim postavkama:


1. Trajna promjena ponašanja, ne može se ostvariti ako se radi intervencija samo na razini ponašanja.
U pravilu je potrebno raditi s uvjerenjima djelatnika, a to često znači da je potrebno intervenirati na razini radnog iskustva, odnosno radnog okruženja. Ljudi ne mijenjaju svoje ponašanje samo zato što je novo ponašanje bolje ili se ono očekuje.

2. Ljudi mogu ostvariti kvalitetnu promjenu kad se ona temelji na novim iskustvima. Promjene kreću od novog iskustva, preko novih uvjerenja i ponašanja, do boljih rezultata!
Postizanje boljih profesionalnih rezultata pretpostavlja promjenu ponašanja u svakodnevnom životu, što pretpostavlja promjenu u načinu razmišljanja, što dalje pretpostavlja promjenu temeljnih uvjerenja o sebi i svijetu, što proizlazi iz novih životnih iskustava. Naše edukacije su upravo takva nova životna iskustva koja omogućuju ljudima da iz nove perspektive gledaju na sebe, svoj život i svoje mogućnosti.

Drugi ključni element naših edukacija su u praksi provjereni savjeti, tehnike, strategije i alati koji omogućuju efikasnu promjenu ponašanja pri rješavanju svakodnevnih izazova.