IDEA NeuroLEADERSHIP

Kako uspješno voditi umove u 21. stoljeću?

Je li intelektualna produktivnost vaših timova i djelatnika na razini koju zahtjeva moderno poslovanje?

Odaberite Idea NeuroLeadership trening zato jer ...

..današnji menadžeri moraju se pitati:

Kako osigurati da pojedinci i timovi budu intelektualno efikasniji i produktivniji?
Kako na dnevnoj bazi ostvariti vlastiti mentalni potencijal? Kako imati više kvalitetnih uvida i brže rješavati kompleksne probleme? Kako pokrenuti kvalitetne promjene u timu, organizaciji ili u vlastitom životu i ustrajati u održavanju pozitivnih promjena?

Odgovori na sva ova pitanja ovise o tome koliko dobro razumijemo osnovni stroj koji sve to radi – naš mozak.

Program treninga temelji se na jednostavnoj činjenici: naš mozak temelj je svakog poslovnog uspjeha, svakog rješenja, svake suradnje, svake inovacije. Oni koji uspijevaju bolje koristiti vlastiti mozak, odnosno kvalitetno voditi tuđe mozgove imaju ogromnu stratešku prednost jer brže uče i brže rješavaju probleme.

Razumijevanje mehanizama po kojima mozak funkcionira otvara vrata za stvarno vođenje, stvarno pokretanje promjena, stvarno motiviranje i postizanje sasvim nove razine suradnje, produktivnosti i uspješnosti. Mi ne možemo raditi protiv prirodnih zakona i principa po kojima radi naš, ali i tuđi mozgovi. "Brain-friendly" rukovođenje je put do timske izvrsnosti.

Rezultati koje možete očekivati

Kroz niz edukacijskih modula, kroz praktične primjere, eksperimente i vježbe na treningu ćete steći bolje razumijevanje vlastite intelektualne produktivnosti, povećati ćete svoju razinu samo-motrenja (meta-kognicija) i time osigurati novu razinu upravljanja vlastitim i tuđim mentalnim radom.

Koje teme pokrivaju edukacijski moduli?1. Upravljanje mentalnim resursima

Kako povećati & bolje koristiti mentalne resurse?

2. Optimizacija radne memorije

Kako efikasnije raditi s kompleksnim informacijama?

3. Upravljanje fokusom, optimalno procesiranje & multitasking

Kako optimizirati procesiranje informacija i efikasnije upravljati sa protokom informacija?

4. Efikasno upravljanje mentalnim procesima

Kako ostvariti veću kontrolu nad vlastitim mentalnim radom & procesima?

5. Flow & Izvedba

Kako ostvariti optimalno mentalno stanje za efikasan intelektualni rad?


6. Spoznaja & uvidi

Kako efikasnije i kvalitetnije rješavati probleme (kako lakše do kvalitetnih uvida & spoznaja?

7. Vođenje umova u 21. stoljeću

Kako upravljati intelektualnim resursima u timu i osigurati optimalnu izvedbu (SCARF model)

8. Neuro-komunikacijske tehnike

Komunikacijski alati i tehnike za suradničko stvaranje rješenja?

9. Emocionalna inteligencija & inovativnost u timu

Kako upravljati emocionalnim procesima na poslu?

10. Upravljanje suradničkim odnosima

Kako graditi i dugoročno održavati povjerenje u timu i konstruktivne suradničke odnose?


Za koga je ovaj program?

Za pojedince:

1. Kojima je glavni radni zadatak procesiranje (novih) informacijama, te koji žele povećati svoju mentalnu efikasnost

2. Koji rade s kompleksnim informacijama, koji provode analize složenih informacija, donose zaključke i odluke, te koji žele brže dolaziti do kvalitetnijih rješenja

3. Koje su pod značajnim mentalnim radnim opterećenjem (puno novih informacija, puno pritisaka, puno zadataka, malo vremena) te koji žele naučiti bolje koristiti svoje mentalne resurse

4. Imaju zadatak vođenja drugih ljudi koji su opisani pod točkom 1,2,3, te koji žele naučiti kako upravljati i optimalno koristiti intelektualne resurse u timu i organizacijama.


Predviđeno trajanje treninga:
3 dana

Prema potrebama naručitelja kreiramo „custom made“ rješenja.