04 PowerThink 01

Razumijevanje vlastitog mozga...mijenja sve!

Powerthink 01 (novo)
Efikasno korištenje mentalnih potencijala


Ukratko o treningu

Obrada informacija, promišljanje podataka, leži u srži rješavanja svakodnevnih poslovnih problema, te u najvećoj mjeri određuje poslovni uspjeh, pojedinaca, timova i organizacija.

Razumijevanje procesa razmišljanja, te posjedovanje provjerenih spoznajnih alata i vještina omogućuje kvalitetnije razumijevanje poslovnih situacija, bolje poslovno planiranje, zaključivanje i donošenje odluka.

Idea PowerThink 101 daje pregled ključnih vještina i strategija kvalitetnog razmišljanja, te uvod u strateško, vizualno, znanstveno, sistemsko, vizualno razmišljanje pri rješavanju poslovnih problema. Predstavljene taktike, strategije i metode proizlaze iz konkretnih poslovnih i vojnih situacija koje zahtijevaju analitičko razmišljanje i donošenje odluka.

Pregled sadržaja treninga

- -Kako razmišljamo i kako razmišljati efikasnije
- Kognitivna i perceptivna udešenost i kako prepoznati „mentalne varke“
- Osnovni elementi razmišljanja, koncepti, pojmovi i odnosi među njima
- Vještine i strategije strateškog razmišljanja
- Vještine i strategije vizualnog razmišljanja
- Vještine i strategije znanstvenog razmišljanja
- Vještine i strategije sistemskog razmišljanja & razumijevanje dinamičkih, kompleksnih sustava
- Vještine i strategije kreativnog razmišljanja, razmišljati „out of the box“
- Argumentiranje, greške u argumentima, kako iz prepoznati
Pregled ciljeva treninga

- Poboljšanje kvalitete poslovnih analiza i postupaka rješavanja problema, kvalitete zaključaka i razmišljanja, te usavršavanje vještina kritičkog mišljenja
- Donošenje kvalitetnijih poslovnih odluka
- Poboljšanje kvalitete poslovnih argumenata i zastupanja poslovnih prijedloga, mišljenja, stavova
- Kvalitetnija analiza i razumijevanje kompleksnih situacija
- Povećanje inovativnosti i kreativnosti u razmišljanju djelatnika
- Efikasnije prepoznavanje pogrešnih zaključaka, loših argumenata, nekvalitetnog promišljanja te manipulativne argumentacije.

Trajanje:
2 tjedna (2 trening radionice)

Kome je program namijenjen:
Program preporučujemo svim djelatnicima koji se trebaju analizirati podatke, donositi zaključke, rješavati probleme i donositi odluke.

Broj sudionika:
min. 8 do max. 15